Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.

25 maja 2018

Drodzy Państwo,

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy Państwa, naszych członków, wolontariuszy, współpracowników, osoby korzystające z naszych akcji, uczestników obozów letnich i rodziców, że pozyskaliśmy Państwa zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych dla potrzeb realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, które Państwa dotyczą.

 

Wszelkie dane gromadzimy wyłączenie w celu realizacji konkretnej akcji, na czas jej trwania oraz niezbędny okres po jej zakończeniu, jeżeli obowiązek taki nakładają na nas określone przepisy prawa.

 

Przez okres jednego roku od zakończenia akcji „Lato dziecięcych uśmiechów” przechowujemy adresy e-mail tych uczestników obozu (lub rodziców), którzy dobrowolnie podali ten adres i wyrazili zgodę na jego wykorzystanie w celu poinformowania o kolejnych ofertach wypoczynku dla dzieci przygotowanych przez Stowarzyszenie.

 

Informujemy, że posiadamy zgodę rodziców uczestników obozów letnich na publikację wizerunków dzieci w materiałach promujących Stowarzyszenie oraz akcje „Lato dziecięcych uśmiechów”.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK z siedzibą w Czempiniu przy ul. Stęszewskiej 34/2.

 

Informujemy, że Państwa zgoda na gromadzenie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych może zostać przez Państwo wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres simlock.czempin@interia.pl, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych, o ile ich gromadzenie nie jest wymagane prawem, o czym wówczas niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

Administrator dokłada starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

 

Wdrożenie RODO - informacja