O NAS

Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK powstało na początku maja 2005 roku. Skupia aktywne osoby, które pragną działać na rzecz naszej gminy, powiatu, regionu. Idea stworzenia SIM LOCK-u powstała pod koniec 2004 roku, a jej inicjatorami byli Konrad Malicki i Andrzej Socha, którzy przez wiele lat pełnili funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczący Zarządu. Po stworzeniu projektu statutu postanowili oni poszukać chętnych do działania osób i tak powstała nasza grupa.

 

Za nami kilkanaście lat różnej aktywności, ukierunkowanej na rzecz lokalnej społeczności. Chcemy zaktywizować młodzież, pomóc najbardziej potrzebującym, ożywiać gminę Czempiń i jej okolice. Dziś członkami SIM LOCK jest kilkanaście osób, a w naszym otoczeniu, razem z nami, działa wielu naszych sympatyków i wolontariuszy.

Po zmianach pod koniec 2021 roku, Zarząd Stowarzyszenia składa się z następujących osób:

 • Patrycja Malicka - Przewodnicząca Zarządu

 • Katarzyna Bartosiak - Wiceprzewodnicząca Zarządu

 • Adam Bartkowiak - Sekretarz Zarządu

 

Jeżeli i Ty chciałbyś/chciałabyś coś zmienić w swoim otoczeniu, masz ciekawy pomysł, który warto byłoby zrealizować dla dobra naszego regionu i naszej społeczności, chcesz przyłączyć się do jednej z prowadzonych przez nas akcji lub po prostu pomóc nam - napisz do nas lub zadzwoń wykorzystując dane w strefie Kontakt. Zapraszamy!

Celem SIM LOCK jest:

 1. Wspieranie wszelkich inicjatyw młodzieżowych.
 2. Aktywizacja młodzieży.
 3. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
 6. Edukacja i działalność proekologiczna.
 7. Promowanie kultury i utrwalanie tradycji regionalnych.
 8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Realizacja zadań Stowarzyszenia następuje w wyniku:

 1. Współpracy z samorządami uczniowskimi szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyższych i innych organizacji.
 2. Organizowania spotkań młodzieży Powiatu Kościańskiego z przedstawicielami lokalnych władz, organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych.
 3. Organizowania różnorodnych tematycznie konkursów, dyskusji i odczytów              dla młodzieży.
 4. Nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń z podobnymi instytucjami              i organizacjami z innych krajów, w szczególności krajów Unii Europejskiej.
 5. Współpracy Stowarzyszenia z władzami lokalnymi i podległymi im jednostkami organizacyjnymi.
 6. Organizowania zbiórek i kwest na cele charytatywne.
 7. Organizowania imprez kulturalnych i sportowych dla młodzieży.
 8. Organizowania obozów, kolonii, półkolonii oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 9. Innej działalności dla realizacji celów Stowarzyszenia

Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.